Prov tors 9 nov om värme/klimat och tryck Kap 3 och 6

Se bifogad fil för mer uppgifter

Uppgifter hemstudiedagen NE Fysik kap 6.
Läs och gör uppgifter/Lycka till

v 42 Läxa till torsdag lärobok s 42 – 45? Vad är värme. Vilka tre faser finns det för olika material?

Vi ska även fortsätta att pröva vårt digitala läromedel. Alla ska ha med sin dator.Prov i astronomi torsdag v 37 21 sept. Kap1 plus anteckningar. Vad vi gjort på labbarna innefattas också; tyngdkraft, friktion och densitet.

Vad du ska kunna sedan mellanstadiet.

Läxa till onsdag 13 sept. Anteckningarna om universum. Galax, nebulosa, röd jätte, supernova, Big bang osv och kretsloppet i universum.

Titta på sammanställning om solsystemet:

Sammanställningen om universum:

Glöm inte antal stjärnor i Vintergatan och hur de fördelas på centrum och armarna.

Universums grundämnen arbetsblad.

Astronomifrågor