Prov i Teknik, måndagen den 18 dec

Exempel på provfrågor

Om lyftkranar båtar och flygplan