Blog Image

Rutgers Skolportal

Skolportal för fysik

En portal för klasserna 73, 85, 92
Denna är för fysik och teknik

Teknik

Fysik klass 73 Posted on Wed, December 13, 2017 21:36:27

Prov i Teknik, måndagen den 18 dec

Exempel på provfrågor

Om lyftkranar båtar och flygplanProv Värme/klimat och tryck

Fysik klass 73 Posted on Mon, September 11, 2017 20:24:33


Prov tors 9 nov om värme/klimat och tryck Kap 3 och 6

Se bifogad fil för mer uppgifter

Uppgifter hemstudiedagen NE Fysik kap 6.
Läs och gör uppgifter/Lycka till

v 42 Läxa till torsdag lärobok s 42 – 45? Vad är värme. Vilka tre faser finns det för olika material?

Vi ska även fortsätta att pröva vårt digitala läromedel. Alla ska ha med sin dator.Prov i astronomi torsdag v 37 21 sept. Kap1 plus anteckningar. Vad vi gjort på labbarna innefattas också; tyngdkraft, friktion och densitet.

Vad du ska kunna sedan mellanstadiet.

Läxa till onsdag 13 sept. Anteckningarna om universum. Galax, nebulosa, röd jätte, supernova, Big bang osv och kretsloppet i universum.

Titta på sammanställning om solsystemet:

Sammanställningen om universum:

Glöm inte antal stjärnor i Vintergatan och hur de fördelas på centrum och armarna.

Universums grundämnen arbetsblad.

Astronomifrågor